FANDOM


Olympia FB là gì?Edit

Olympia FB (hay còn được gọi tắt là OFB) là cuộc chơi Olympia giữa các Olympian và Pre-Olympian với nhau, được sáng tạo bởi một Pre-Olympian là Lê Duy Bách . Chương trình ban đầu được thực hiện trên Facebook, song do chất lượng đường truyền không đảm bảo nên chương trình hiện tại được thực hiện song song trên Skype và Facebook.

Quá trình hoạt động OFBEdit

Hiện tại, OFB đã diễn ra 13 cuộc thi, với sự xuất hiện của 23 Olympian và Pre-Olympian khác nhau:

Các cuộc thi
W1 - W2 - W3 - W4 - W5 - W6 - W7 - W8 - W9 - W10 - W11 - W12 - W13
Các thí sinh

Xem thêmEdit

Group chính thức của OFB

Luật chơi OFB

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.